מספר גליון: 60

קל לדבר, קשה להקשיב
היה פעם באמריקה בית כנסת גדול מאוד, שהרב שכיהן שם היה כבר יהודי זקן. בשעה טובה הוא הגיע לגבורות ופרש >>>
לראות חסידות
א מנות פלסטית ויהדות אינן צועדות יחד כבר מאות בשנים. ראשית, התורה אוסרת על עשיית פסל ותמונה, מחשש לעבודה זרה. >>>
ואכלת! – מבוא לעבודת תיקון האכילה #1
וזה מרמז המליך אות צ' בלעיטה, שהצדיק מתקן בראשית עבודתו תאות אכילה כמו שנאמר (משלי י"ג, כ"ה) צדיק אוכל לשובע >>>
תאמין שיכולים לתקן
איך יכול להיות שבמשך ימים רבים, חודשים ושנים אני מתערבלת עם אותה עבודה פנימית, מול אותם נושאים? הולכת צעד קדימה, >>>
אפשר לצאת מזה
"והנה בכל דור ודור וכל יום ויום חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. והיא יציאת נפש הא-להית >>>
האמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר?
דילוג לתוכן