בס"ד

יעקב אבינו מתייחד במידת התפארת, "תפארת ישראל". באופן כללי, התפארת מאחדת את החסד והגבורה, כמו שילוב גוונים מפואר והרמוני. הממד הפנימי של התפארת הוא מידת הרחמים: לאחר האהבה של אברהם והיראה של יצחק, מגיעה מידת הרחמים המאחדת ביניהן, על שמה נקראים כולנו "רחמנים בני רחמנים".
חסד שבתפארת – אהבת רחל
החסד שבתפארת הוא האהבה של יעקב אבינו. האהבה העיקרית של יעקב מופנית כלפי רחל אמנו; שלוש פעמים כתוב בתורה שיעקב אוהב את רחל, וכפי הנראה זו "אהבה ממבט ראשון". בהמשך אנו מוצאים שיעקב אוהב את יוסף וכן את בנימין – הכל באותה משפחה! בפנימיות, רחל אמנו מייצגת את כל "כנסת ישראל" כולה, "רחל מבכה על בניה [וכל ישראל נקראים בניה]". ממילא, אהבתו של יעקב לרחל פירושה אהבה לעם ישראל, אהבת ישראל. גם אנו צריכים לבטא אהבה עזה לכל עם ישראל, עד אחרון האחים הנדחים.
גבורה שבתפארת – גילוי "הנורא"
הגבורה שבתפארת היא מידת היראה של יעקב אבינו, יצחק שבת