בס"ד

קורח – שיעור ביישוב סכסוכים

קורח – שיעור ביישוב סכסוכים

מחלוקת קורח הייתה האיום הממשי ביותר על מנהיגותו של משה, בכל ארבעים שנות הנדודים עתירות המסות והמריבות. קשה לקבוע על פי הכתוב מה היה סדרם המדויק של המאורעות, אולי משום שהמאורעות עצמם היו פרועים וסוערים. אולם מן הסיפור ברור שהמורדים באו מקבוצות שונות, וכל אחת מהן כעסה מסיבה אחרת.
וַיִּקַּח קֹרַח בֶּן יִ