בס"ד

טבילות קרח וגלגולי שלג

בפרק הראשון של הראוי – היקר בעיני ה' – ראינו כמה יקרות וחשובות המצוות שאנחנו מקיימים בכל יום. ההכרה בערך הזה נותנת לנו כוח לעסוק בעבודת ה' שלנו מתוך שמחה גדולה.
הפרק השני של הראוי נלמד מן ההקדמה למסילת ישרים. הרמח"ל מסביר שם את העיוות שנוצר כאשר מתעלמים מן הצורך ללמוד על עבודת ה', וניגשים אליה מבלי להתבונן בדרכי הפעולה שלה, במאמצים שהיא דורשת ובפירות שהיא מניבה:
ותראה, אם תתבונן בהוה ברוב העולם, כי רוב אנשי השכל המהיר והפקחים החריפים ישימו רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החכמות ועומק העיונים,