בס"ד

יום שני, 15 אוגוסט, 2022
הכי עדכני
דרכי החסידים – סיפורים מאלפים לרגל ט' כסלו

דרכי החסידים – סיפורים מאלפים לרגל ט' כסלו

מכתבי הרבי הריי"ץ מליובאוויטש

"עצביהם כסף וזהב – מעשה ידי אדם"
עוד מקטנותו ניכרו באדמו"ר האמצעי כישרונות גאוניים. מתמיד עצום היה, וכשלמד אצל המלמד הראשון שלו – מלמד דרדקי – היה המלמד מתרעם על שאין הילד מניח לו ללמוד עם שאר הילדים, כי רוצה שילמדו רק אתו.
אצל המלמד היו שתי כיתות, כיתה אחת לומדת אלף־בית וצירופי מילים, והכיתה השנייה – פירוש המילות של התפלה והתחלת חומש.
בשעה שהמלמד למד עם כיתה אחת הייתה הכיתה השנייה חוזרת על לימודיה. רבנו האמצעי למד אז בכיתה הראשונה ובשעה שכיתתו הייתה צריכה לחזור על לימודיה היה הוא מאזין לנלמד עם הכיתה השנייה.
המלמד הצטער על כך, ברם הוא בחן את הילד והילד ידע היטב מה שלמדו אתו, כי תפיסתו וכוח זיכרונו היו מופלאים.
בשובו מה"חדר" הביתה, היה חוזר בעל פה על מה שהאזין למה שלמדו עם הכיתה השנייה, וכך נהיה בקי בהרבה פרקי תנ"ך בעל פה.
"זמן" (עונת לימודים) אחד למד ב"חדר" עם תלמידים בגילו, ואחר כך למד עם חברים קשישים בהרבה ממנו, כי התקדם בלימודיו באופן מופלא ביותר.
פעם אחת בערב, בשעה שהילד חזר מה"חדר", מצא כמה חסידים יושבים בחדר הקדמי של אביו – "גן עדן התחתון", כפי שקראו חסידים לחדר זה – בליאזנא, וביניהם החסידים ר' שמואל מונקס, ר' איסר קיסס, ור' שלמה רפאל'ס מוילנה, בהמתינם להתקבל ב"יחידות" אצל רבנו הזקן.
בתוך כך נכנס גם ר' יוסף משקלוב, שהיה מקודם מהמתנגדים, והפך לחסיד, והיה מגדולי העשירים ובעלי המסחר בשקלוב, ונדיב גדול. ישבו כל הנוכחים והתוועדו ביניהם.
רבנו האמצעי רצה להיכנס אל אביו רבנו הזקן, אך בראותו את החסידים הנזכרים, ובייחוד את ר' שמואל מונקס, שאהב להשתובב, ורבנו האמצעי היה ילד "חי" ושמח – הייתה לו משיכה מיוחדת אל ר' שמואל מונקס, וניגש אליהם.
כשניגש רבנו האמצעי אל ר' שמואל מונקס, שמע אותו שואל את ר' יוסף משקלוב:
מדוע הנך עצוב