בס"ד

מספר גליון: 46

לך תחלק סוכריות
לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אור אין סוף האיר בגילוי ולא היה מקום לבריאה. לא הייתה אפשרות לקיומם >>>
ניסי סג'עייה
א ת הראיון עם דן הוא פותח בבקשה לא שגרתית: להתראיין בשם בדוי. "למה?" אני שואל, "אתה חושש מתגובות של >>>
מנגנים את זה – רחמנא
אמנים שרים את ניגוני הרבי מליובאוויטש את רוב ניגוניו לימד הרבי מליובאוויטש בשעה שאינה מן היום ואינה מן הלילה. בשמחת >>>
פלדש וידלף משחקים בגולות
ביום השני של ראש השנה קוראים בבתי הכנסת את עקידת יצחק. בפסוקים האחרונים בפרשה מוזכרים שמות הילדים של מילכה ונחור, >>>
הכנעה
כמה שמענו על חשבונות הנפש על מנת להגיע לזיכוך עצמי. שמענו עליהם באולפנות, במדרשה, בבית הספר היסודי ואולי אפילו בגן. >>>
מה אפשר לעשות כדי שהשנה הבאה תהיה אחרת?
דילוג לתוכן