בס"ד

מספר גליון: 53

מעל לכל הקומות
המרחק ביני ובין ריבונו של עולם הוא מרחק אינסופי. כל המעלות שאנחנו יכולים להגיע אליהן יכולות להיות נפלאות מצד עצמן, >>>
מאמין ולא זורע
ח ודשיים משנת השמיטה כבר מאחורינו, ורובנו, כצרכנים, לא מרגישים הבדל גדול בין שש השנים לשנה השביעית. צריך לשים לב >>>
מנגנים את זה – אתה בחרתנו
אמנים שרים את ניגוני הרבי מליובאוויטש אתה בחרתנו מכל העמים, ניגון חב"ד - איזה ניגון מרגש! לאמיתו של דבר יש כאן שני ניגונים מחוברים.מצאתי הסבר >>>
אורות מאופל
קבוצת הוואטסאפ של החברות שלי מהתיכון הייתה עסוקה ערב אחד בשאלה איך להרדים את הילדים. מה הטקס, האם לאפשר להם >>>
שלושה דורות של רבנים כותבים: מהו היחס בין מימוש עצמי לבין התמסרות לטובת הכלל?
דילוג לתוכן