בס"ד

מספר גליון: 69

שתיית ארבע כוסות – הרב יובל רגב
הגמרא במסכת פסחים (צט:) מסבירה כי ארבע כוסות ליל הסדר נתקנו כנגד ארבע לשונות של גאולה: "והוצאתי", "והצלתי", "וגאלתי", "ולקחתי". >>>
שהחיינו וקיימנו!
הנקודה הפנימית של חג הפסח היא להיות בן חורין. זה האור שמאיר את פסח, לכן הוא נקרא "זמן חירותנו". אבל >>>
ליל התקדש חג – הרב זושא הורביץ
חג הפסח הינו מעיין נובע של אמונה, אשר אשד נחליו זורמים לכל התהומות, אשר נטפי מימיו חודרים לכל החורים והסדקים >>>
בזכות נשים צדקניות – ארבע נשים כותבות על נשים
ציור: יהושע ויסמן
בסוף פותחים
"ופותחין הדלת כדי לזכור שהוא ליל שימורים ואין מתייראין משום דבר ובזכות אמונה זו יבוא משיח וישפוך הקדוש ברוך הוא >>>
ייתי ויפסח
המרכז הרפואי שיבא בתל השומר מזכיר עיר קטנה. מדי יום עוברים בשעריו מעל שלושים אלף איש: אלפי מאושפזים ובני משפחותיהם, >>>
עוד מעט, עוד קצת – הרב ארז משה דורון
סיפור יציאת מצרים הוא הסיפור של הבלתי אפשרי. אי אפשר לצאת ממצרים. אף אחד אף פעם לא יצא מממלכת הטומאה, >>>
אמונה זו שאנו אוכלים – הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)
בגמרא נאמר ש"אילן שאכל ממנו אדם הראשון… חיטה הייתה, שאין התינוק יודע לקרות אבא ואימא עד שיטעום טעם דגן". את >>>
רעבים? צמאים? הלילה כל השערים פתוחים
לפני ארבע עשרה שנה נפגשתי עם אשתי לראשונה. היו אלה הימים שלפני פסח, הלכנו לכותל.הגיע מולי חברי שלמה, רק אתמול >>>
חסד – שבוע ראשון
במצרים היינו משועבדים לאומה שכל מבטה היה כבול אל החומר. כמו שאמר פרעה על עצמו: "לי יאורי ואני עשיתיני". עומק >>>
איך אפשר להפוך את ליל הסדר לאירוע משמעותי?
דילוג לתוכן