מספר גליון: 70

למה סעודה
אחד העניינים העיקריים של חג הפסח הוא הכנה לגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו. הימים הראשונים של פסח קשורים >>>
גבורה – שבוע שני
בהיכלו של מלךמפנה לנו מקוםבשבוע שעבר דיברנו על מידת החסד, שהיא אהבה שמעבר לכל גבול שהדוד אוהב את הרעיה. הקדוש >>>
למה קשה, למה קריעה?
משיח זה לא הפי אנד
חג הפסח הוא במידה רבה חג הגאולה. גם בסידור התפילה אנו מזכירים את החג בתור "זמן חירותנו". יציאת מצרים היא >>>
הגאולה, איזה סרט זה יהיה…
האמונה בגאולה ובביאת המשיח היא מעיקרי היהדות. הרמב"ם כלל אותה בשלושה עשר עיקרי האמונה שלו, וגם בתפילת העמידה היא תופסת >>>
נפשי יודעת מאוד
לפני שירת הים כותבת התורה את הפסוק: "וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים, וייראו העם את ה', >>>
דילוג לתוכן