מספר גליון: 68

מקטנות לגדלות – חמץ ומצה
מצוות ביעור חמץ נעשית במרחב הביתי בפשפוש אחר פירורי חמץ אך מתקיימת במישור נוסף, רוחני ואישי. איסור החמץ יוצא דופן >>>
עכשיו בסדר
יש איזה עונג סמוי בטרחת הסדר והנקיון, בתוך ערמות הלחץ והבלגן שמגיעים כתופעת לוואי לכל חג ושבת, ובעיקר בדקה לפסח. >>>
בא קבצן והעמידן על אחת
"תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה. בא דוד והעמידן על אחת עשרה.בא ישעיהו העמידן על שש. בא מיכה העמידן על שלש… >>>
אמירת סדר קרבן פסח – באו להקריב!
"מצב הרוח של ערב פסח אחרי לימוד קרבן פסח היה לא רק הכנה ליום טוב, אלא הוא עצמו היה יום >>>
איך יוצאים ממצרים שבנפש?
מה נשתנה איסור חמץ – הרב משה לנדא זצ"ל
לגבי הזהירות ממשהו חמץ בפסח, מדגיש הרבי מליובאוויטש כי בנוסף למבואר בהלכה יש באיסור עניין עיקרי בעבודת ה'. האיסור של >>>
הדרשה שמאחורי הדרשות – הרב ישראל מאיר לאו
השבת כל רבני ישראל הולכים לדרוש בבתי כנסת. אני רוצה לספר לכם על הפגישה הראשונה שלי עם הרבי מליובאוויטש שהייתה >>>
דילוג לתוכן