בס"ד

מספר גליון: 203

זאת תורת ההתוועדות
אחת מדרכי היסוד של החסידות היא ההתוועדויות. למה בכלל מתוועדים?ר' מנדל פוטרפס היה אומר שכל המעלה של התוועדות היא לקחת >>>
זאת נחמתנו
לאורך כל ההיסטוריה היו בנות שלמדו תורה והיו בישראל נשים גדולות שאף ידעו לפסוק הלכה או העבירו שיעורי עיון בגמרא >>>
שליחים חזקים אינם ניזוקים!
לפני מספר חודשים דיברתי עם חבר שהתלווה לאחד מראשי הישיבות למסע גיוס כספים בחו"ל. הם הגיעו לברזיל ופגשו שם מספר >>>
הפסיכותרפיסט הראשון
הביטוי "הוגה יהודי" משתמע לשתי פנים. הוא עשוי לציין הוגה שהינו יהודי על פי דתו או מוצאו, כמו הביטוי "רופא >>>
אולפנו של מקום
אפתח בגילוי. השנה זאת הייתה הפעם הראשונה שבה ביקרתי בשבוע 'צמאה'. ההתעסקות בעולם החסידות אינה חלק מרכזי בחיי, אבל השנה >>>
מהי ההתמודדות העדכנית של התורה עם תאוריית הבריאה?
תלמד איך לדבר עם אישה
"'כה תאמר לבית יעקב' – אלו הנשים, תאמר להן בלשון רכה". לשון עדינה, לשון היוצאת מתוך העולם הזה ומתחברת אל >>>
השלט של רות קליין
"הלו, למה הדבקת מודעה על השלט שלי?" נשמע קול של אישה זקנה מעבר לקו."אני חושב שזו טעות" אמרתי."לא, לא" התעקשה. >>>
דרכי החסידים – "על מה צריכים אותך"
מכתבי הרבי הריי"ץ מליובאוויטש בטח שמעת סיפור הארוך הנודע מאחד מגדולי החסידים של כ"ק רבינו הגדול [אדמו"ר הזקן נ"ע] שהיה >>>
#8 איך מוצאים שליחות?
בטור הקודם למדנו איך לחפש ולמצוא את נקודת החיבור בין המענג, המועיל והזמין בעבודת ה' שלנו ולהכיר את לב השליחות >>>
דילוג לתוכן