מספר גליון: 488

תורת חיים – שרטוטים לדמותו של הרב אלישע לוינשטרן הי"ד
שיחה לילית עם אלישע חיים אקשטיין לילה. המוצב עובר למצב שינה, למעט מי שבמשימה. אני יושב לכתוב על אלישע הי"ד >>>
רקמה אנושית חיה
כשזורקים אבן לנהר היא יוצרת סביבה מעגלים מעגלים. האבן שוקעת והמעגלים נרעדים סביבה עד שנעלמים. כשמודיעים למשפחה על היקר לה >>>
את התורה של מי אתה מלמד?
פעם קיבלתי מכתב ממישהו שכתב לי כך: "הרב ג'ייקובסון, אולי הגיע הזמן שתפסיק לומר דברים חדשים ותנסה להתחיל ללמד את >>>
שבוי בבית
קר, חשוך, לבד. סופרים כאן את הימים, השעות, הדקות. אבל בסוף בטוח שיוציאו אותי מכאן, צריך רק לשרוד עד אז. >>>
פרק ד – העולם הזה יותר עליון!
אדמו"ר הזקן בפרק זה בתניא מחדש חידוש מופלג. אחרי שהוא מספר על מעלת הנפש של אדם מישראל, הנפש האלוקית ומה >>>
עזרה לפנות בוקר
שלום חברים. לפני שניכנס לתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב, אני מבקש לצטט מתוך דבריו של הרבי מסלונים בעל ה'נתיבות >>>
דילוג לתוכן