בס"ד

שבת, 13 אפריל, 2024
הכי עדכני

מספר גליון: 54

ליד הספסל במוסקבה
להתוועדות לא באים כדי לשמוע עוד דבר תורה. באים כדי לשבת יחד ולמצוא את הנקודה הפנימית, לנסות להבין ולהפנים מה >>>
אדמו"ר ודוקטור
י ש לו כיפה סרוגה והוא ד"ר להיסטוריה ואבא של מח"ט, אבל ספק אם יש בדורנו אדם בעל יחוס גבוה >>>
צמאה לך נפשי
יעקב אבינו בורח לחרן, עוזב את באר שבע, את ביתו הקדוש, את בית המדרש, חסר כל, רק מקלו בידו, בעייפות >>>
העומדים בבית ה' בלילות
לילה. יעקב יוצא בריצה מבית אביו ואמו. יוצא ובידו סכום כסף האמור לפדות את ניצוצות האור של האומה, הנמצאות בבית >>>
איך עובדים את ה' בתל אביב?
דילוג לתוכן