בס"ד

יום שני, 15 אוגוסט, 2022
הכי עדכני
זמן השראה

זמן השראה

הרבה שואלים אותי על תהליך כתיבת שיר. האם זה כרוך בעבודה קשה או בהשראה של רגע, ומה קודם למה, ההשראה או העבודה?
התחלתי מסתבך בתשובותיי: כמובן שיש השראה, אמרתי. אבל גם עבודה קשה. ושמא העיקר הוא העבודה והתיקונים, ובתנאי שיש קודם השראה…
טובה עשו עמי והראו לי גמרא מופלאה במסכת שבת: "'מזמור לדוד' – מלמד ששרתה שכינה ואז שר שירה. 'לדוד מזמור' – מלמד ששר שירה ואז שרתה עליו השכינה".
אפילו דוד המלך, עתים שישב לאור הירח בחדרו והחל לשורר בלי השראה, מתוך לב נשבר או מתוך אמונה, ולפתע שרתה שכינה בעבודתו. ולעיתים שרתה עליו שכינה, פתאום משמיים. נחה עליו הרוח והוא החל לומר שירה ולזמר תפילה.
יהודי צריך לעבוד את ה' מתוך השראה, אך לא כתנאי מקדים.
שמעתי פעם על משורר לא ידוע שניגש אל משורר גדול ומפורסם וביטא לפניו את תסכולו: "כיצד זכית שרבות מיצירותיך הפכו נחלת הכלל, ומשלי אף לא שיר אחד? אני יכול להעיד שבכל עת שנחה עליי הרוח, פונה אני מעסקיי וניגש ליצירה".
ענה לו המשורר הידוע: "זהו ההבדל בינינו. אני כל הזמן עסוק ביצירתי, כל השנה כולה. ואילו בעת השראה אני ניגש למחוק ולתקן".
לפני שנים במניין קרליבך בנחלאות, נעמד ר' מויש גלר לומר דבר תורה לפני מוסף. חודש אלול היה בפתח, והוא ציטט את ר' שלמה: "באלול לא מתקנים רק את המעשים