שיח השדה – שיחה חסידית עם גנן
אומנותה, תורתה – גילאת צ'רקסקי
בעל התניא וגדולי דורו
תודה לך מרים בת בלגה!
נשמה בוערת – הרב נריה זצ"ל

צריך האדם לעשות מעשיו בהסתר, שלבני אדם יהיה נראה שהוא אינו מתנהג בחסידות. רק קודם שיבוא אל המדרגה הגדולה צריך לעשות מעשיו בגלוי, שאם לא יעשה בגלוי ירצה בפנימיות להיות חסיד, ואפשר שיהיה נמשך אחר העולם ומתוך עשייה לשמה יבוא חלילה לעשייה שלא לשמה.

// הבעל שם טוב זיע"ה

בכל מקום בכל זמן!

האפליקציה החדשה
של קרוב אליך
חדש!

.

שיחות חברים

השארו 
מעודכנים
בעניינים

יש לכם שאלה?

שלחו אלינו ואנו נשתדל לפרסם אותה במדור שאלה בעלוני השבת!
חדש!
שאלה:
הָמָן֙ בְּלִבּ֔וֹ – שיחות עם המן
עבודת ה' משמחת?
הגשמה עצמית – תוצאה של עבודת ה'?
תפילה במנין – למה וכיצד?
למה באתי לעולם
בין הגשמיות לרוחניות
הניסיון שלנו
ירושלים של מעלה