בס"ד

יום שישי, 12 אוגוסט, 2022
הכי עדכני
גבעתיים דקדושה

גבעתיים דקדושה

נראה שבחודשים האחרונים מתנהלת מלחמה של ממש על צביונה היהודי של המדי