בס"ד

יום שישי, 12 אוגוסט, 2022
הכי עדכני
כלב בהיכל המלך

כלב בהיכל המלך

בצהרי יום אחד, בהיותי במרכז העיר, התקשרה אשתי וביקשה ממני לקנות חמישה לימונים כדי שיהיה לנו מיץ טבעי. כמו בעל טוב ירושלים שמתי את פעמיי לעבר פאתי שוק מחנה יהודה.

נזכרתי בסיפור שסיפר מורי ורבי על ר' זושא ור' אלימלך, האחים הקדושים, איך התארחו אצל בעל בית שנודע כלמדן מופל