בס"ד

אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק!

אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק!

רגע לפני כניסת שבת מדליקים נרות, מה הסיבה שאת השבת מתחילים דווקא בהדלקת נרות? מה הנרות אומרים לנו, ומדוע מדליקים דווקא שני נרות?
על פי פשט ההלכה, מדליקים שני נרות כי אחד הוא כנגד 'זכור' ואחד כנגד 'שמור'. עוד הסבר הוא שלאיש יש רמ"ח איברים ולאישה רנ"ב. בגימטריה הסכום עולה 500, נר בגימטריה זה 250, ושני נרות זה 500. אז שני נרות הם כנגד איש ואישה, שיחד בשלמות הם 500.
נר הוא דבר מעניין. בדרך כלל, רוב הדברים בעולם תמיד יורדים למטה, בגלל כוח המשיכה. אבל שלהבת הנר תמיד שואפת לעלות למעלה. גם אם נהפוך את הנר, הלהבה עדיין תרצה לעלות! הנר הוא סמל לנשמה – "נר ה' נשמת אדם", וכמו שהנר תמיד עולה למעלה, כך גם הנשמה תמיד עולה למעלה.
שמעתי דבר מעניין. היום יש המון אנשים שנוסעים למזרח, למקומות כמו הודו, נפאל ותאילנד. חלק מהם נוסעים כדי לחפש את האמת. בדקתי פעם עם אנשים שעוסקים בעניין, והם אמרו לי שקרוב לשליש מהתיירים שמטיילים שם הם יהודים, למרות שהיהודים הם רק שליש אחוז מכל אוכלוסיית העולם! כל כך הרבה יהודים מחפשים את האמת, בוער להם ללכת לכל הגורואים והמדיטציות, לכתות ולשיטות הכי לא נורמליות. דווקא יהודים, כי ביהודי יש נשמה שמחפשת תמיד לעלות למעלה, אל האמת.

ללהבה גם אין משקל, ואי אפשר לתפוס אותה או להחזיק אותה ביד. בניגוד לכל דבר מוחשי אחר, היא לא פוחתת גם אחרי שהעבירו אותה לגוף אחר. כשנותנים דבר גשמי לאדם אחר – מוותרים על היותו אצלנו. אבל להבה לעולם איננה נגמרת – אפשר להדליק איתה נר אחר, אפילו מיליון נרות, והנר המקורי לא יחסר. בעניינים גשמיים, כשאני נותן – אני נחסר; אבל בעולם הרוחני, כמה שאתה נותן – מתווסף לך יותר. המהות שלי היא להאיר ולחמם, וכשאני מדליק עוד נרות אני מוסיף אור, חום ואהבה בעולם.
לכן ההתחלה של שבת היא דווקא נר: כי השבת מסמלת את היציאה מהגשמיות והחומריות, והבחירה ברוחניות. לשמור שבת זה לא רק לאכול צ'ולנט וקוגל; אם אדם ייקח כדור שינה ויישן כל השבת – האם זה נקרא שהוא שמר שבת? הוא לא חילל את השבת, זה נכון. אבל את הלב של השבת, את הנשמה שלה, הוא לא השיג. שבת היא לא רק 'שמור' אלא גם 'זכור', עניין רוחני יותר.
היה אצלנו יהודי אחד באנטוורפן שה