בס"ד

יום שישי, 12 אוגוסט, 2022
הכי עדכני
הרבי מחלק, לא תיקח?

הרבי מחלק, לא תיקח?

 המאמר האחרון שהרבי מלובביץ' פרסם נקרא "ואתה תצוה". למרות שהוא אמר אותו כבר כמה שנים קודם לכן, הוא הרגיש שזה המאמר שמתמצת את המסר שלו בצורה הכי מזוככת. ולכן כל שנה בג' תמוז, ביום בו הרבי הסתלק מאיתנו, החסידים נוהגים ללמוד את המאמר הזה.
יש במאמר הזה כמה עניינים יסודיים. הרבי מסביר שבכל דור י