בס"ד

יום שני, 15 אוגוסט, 2022
הכי עדכני

לקראת סיום כתיבת הטורים על מהותה, סדרה ופירושיה של התפילה על פי החסידות, מן הראוי לקרוא כמה סיפורי חסידים בעניינה של תפילה, בבחינת "גדול שימושה יותר מלימודה".
בחרתי בסיפורים קצרים ומעוררים מחסידים עובדי ה', ואני מביא אותם ללא פרשנות. כל אחד יבין את הדברים על פי מדתו ו"לפום שיעורא דיליה". קחו אותם ללב.
גילוי אליהו?
פעם הגיע רבי שלמה מקר