בס"ד

תזריע-מצורע – לשון הטוב: יש דבר כזה?

תזריע-מצורע – לשון הטוב: יש דבר כזה?

חז"ל ראו את הצרעת, שדיניה מפורטים בפרשיות־השבוע שלנו, לא כמחלה אלא כחשיפה פומבית נסית של חטא לשון הרע. התורה היא, אם תרצו, הרהור מתמשך על כוחן של מילים לבנות ולהרוס, לרפא ולהזיק. אלוקים ברא את העולם במילים – וכמוהו גם אנו יכולים לברוא וגם להרוס מערכות־יחסים במילותינו. חז"ל אמרו דברים רבים על לשון הרע, אך מיעטו לדבר על היפוכו. המושג "לשון הטוב" אינו קיים בתלמודים. הוא נזכר רק בשני מדרשים, ושם הוא מציין אמירת דברים טובים על הקדוש ברוך הוא. אולם לשון הרע אינו דברים רעים על הקדוש ברוך הוא, אלא על בני אדם. אם עוון הוא לדבר רעוֹת על אנשים, האם מצווה לדבר באנשים טובות? דומני שכן. כדי להיווכח בזאת, הבה נצא למסע קצר אל המקורות, וראשון להם פרקי אבות:
חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הן: רבי אליעזר בן הרקנוס, ורבי יהושע בן חננ