בס"ד

יום שישי, 12 אוגוסט, 2022
הכי עדכני

1. "מחיילי יותר מכולם" – ה' יתברך זיכה אותך להיות מפקד, זה סימן שאתה מסוגל וראוי להיות עם חיילים שונים ומגוונים ולל