בס"ד

יום שני, 15 אוגוסט, 2022
הכי עדכני

הגעתי למפגש של חוזרים בתשובה בירושלים. עבורי אין דבר יותר חשוב ומעניין, יותר חי וקיים. היו שם חברים ותיקים, רובם בני גילי, ומיעוטם צעירים יותר, אבל כאלה שעברו כברת דרך.

כל אחד מהמשתתפים התבקש להציג את עצמו. אחד עשה כך וכך לפני התשובה, וכך וכך לאחר התשובה. התלבטתי מה לומר כשיגיע תורי. מטבע הדברים אתה חושב על הדברים המוכרים, המשמעותיים יותר שעשית, בלי לספר על הדרך המפרכת כדי להגיע לכל מה שהגעת, ובלי לציין כי גם ההישג השברירי שהגעת אליו בחסד, עדיין זקוק לרחמים רבים.

מובן שלא היינו כמו מועמדים לבחירות, שרק מנסים לשכנע כמה הם מוצלחים, ומחרפים את המתמודדים כנגדם, אלא חברים משוחחים. ובכל זאת הייתה איזו רשמיות במעמד.

אחד סיפר שהקים ישיבה, שני סיפר שהוא מנגן ושר, שלישי סיפר שהקים חברה לשיפוצים, וכן הלאה.

ואז ניתנה רש