בס"ד

יום שישי, 12 אוגוסט, 2022
הכי עדכני

רבותינו במדרשים האריכו לבאר את חלומו של יעקב אבינו ע"ה. רבינו אברהם אבן עזרא ע"ה כתב ש"רבי שלמה הספרדי אמר כי סולם רמז לנשמה העליונה, ומלאכי אלקים מחשבות החכמה, ויאמר רבי ישועה כי טעם סולם, שעלתה בו תפלתו וירדה ישועתו מן השמים… והטעם דרך משל כי כל דבר לא יכחד מן ה', ודברי מטה תלויים בעליונים, וכאילו סולם ביניהם שיעלו המלאכים בו להודיע הדברים אחר שיתהלכו בארץ, גם כן כתוב, כי מלאכים אחרים יורדים למלאת שליחות ה' כדרך מלך עם משרתיו".
אדם מישראל מוצב ארצה בגזירתו יתברך, כי ממנה לוקח עפר מן האדמה, אכן "ראשו" מגיע השמימה, היא הנשמה הקדוש