בס"ד

הדרך ללקיחת אחריות על חיי ולהיות "המטפל של עצמי" היא להיות נוכח ביום, בשעה וברגע בו אני נמצא – "היום אם בקולות תשמעו". דחיית השינוי המיוחל בחיי היא דחייה עצמית. קבלה עצמית היא קבלה של הרגע הזה וקבלה של תפקידי כמנהיג חיי
הנושא עליו נדבר היום הוא לקיחת אחריות. המשמעות של לקיחת אחריות