בס"ד

יום שני, 15 אוגוסט, 2022
הכי עדכני
אם יש לי נשמה אלוקית אין סופית למה היא מסתתרת עמוק כל-כך?
מה שאמיתי - עולה ביוקר
// הרב יאיר כלב משפיע חסידי

היסטוריה, נסיבות החיים, שריטות וכל השאר – הכל גזרה מאת ה', הדבר היחידי שלא נברא הוא משמעות החיים, ובזה דומה האדם לקדוש ברוך הוא. הוא צריך להיות ממש "אלוקים" של משמעות חייו. זאת משום שהקדוש ברוך הוא תובע מהאדם עבודה עצמית, כך שיגיע להישגיו בזכות ולא בחסד, שלא יהיה בבחינת "לחם בושת" שמקבלים בחינם, "נהמא דכיסופא" בלשון חז"ל. כך טבע הקדוש ברוך הוא בבריאה: על האדם לצאת מעצמו בעבור משמעות חייו, כדי לברוא את עצמו.
יש לי רצון פנימי וחזק להיות גיטריסט, ולשם כך עליי לקבל את עול התרגילים המעצבנים. אבל חולשותיי, עצלותי ולחצים למיניהם מן הסביבה, מולידים בי רצונות חיצוניים המונעים ממני להתממש. אם כך הדבר בענייני גיטרה, כל שכן ברובד הנשמה. הרצון הפנימי של הנשמה האלוקית עטוף ברצון חיצוני המונע את גילויו. חשיפת הנשמה תצליח רק אם יתמסר האדם להילחם בכל מאודו, במסירות נפש, על משמעות חייו – כל כך יקר העניין!
השליחות שלי היא לברר ולהעלות, בכוח הנשמה המסתתרת שלי, את הניצוצות המסתתרים מתחת לפני השטח של העולם הזה והממתינים רק לי. רק העבודה בפועל תהפוך את הנשמה לגלויה ומוּדעת, ובשביל שזה יקרה, עליי להקריב את הדבר היקר לי מכל – את אהבת עצמי!

פשוט לחיות
// הרב חגי לונדין ראש בית המדרש בקריה האקדמית אונו

השאלה טומנת בחובה הנחת מוצא שהנשמה היא אובייקט רוחני שמצוי במלחמה מתמדת עם העולם הגופני שמסתיר אותה. זוהי הבנה לא מדויקת שיש ללטשה.
מהי בעצם הנשמה?
הידיעה היציבה ביותר בחיינו היא עצם קיומנו. אני הולך, אוכל וחושב, אולם ברור כי כל אלה נותנים רק מושג קלוש מעצם חיי שהם הרבה יותר מכך ולעולם אינם ניתנים לכימות. נקודת החיים היא אינסופית. לנקודת הקיום של האדם יש שֵם ביהדות – נשמה. נשמה מלשון "נשימה", פעולת החיים השורשית ביותר, שאנו משתמשים בשמה המושאל כדי לבטא את שורש חיינו. הנשמה היא יסוד אינסופי שמופיע הן בקיומנו הרוחני והן בקיומנו הפיזי.
יתרה מזאת, כשם שלחיינו ישנו שורש קיומי שכינינו אותו בשם "נשמה", כך גם למציאות בכללה, שאנו מודעים לקיומה דרך חיינו האישיים, ישנו שורש קיומי. נקודת הקיום האינסופית של מרחב המציאות שאנו חיים בה נקראת בשבילנו (!) – "אלוקים". כלשונו של ספר הזוהר (בראשית מה, ע"א): "נשמתא דכל נשמתין". הנשמה הגדולה של הכל.
משמעות הביטוי "אני מאמין באלוקים" בעומק העניין כוונתו היא: אני חי טיפה של חיים ממרחב הקיום האינסופי. מכל זה יוצא שהנשמה כלל איננה 'מסתתרת' באופן שיש להילחם מלחמת חורמה בגוף וכוחותיו על מנת להיפגש עימה, אלא פשוט לחיות את החיים במובנם האלוקי. להיות אדם נמרץ, מלא חיים, מלא שמחה, מתחדש ללא הפסק, נמצא בתנועה מתמדת לקראת עולם שלם בכל התחומים: הרוחניים והחומריים.

רק אתה, בנאדם
// הרב דוד גבירצמן עלים לתרופה