בס"ד

יום שישי, 12 אוגוסט, 2022
הכי עדכני
מאיפה מקבלים כוח לעמוד בניסיון?
לא מקבלים. מוצאים
// הרב אריה הנדלר, ראש ישיבת ההסדר רמלה

אין ניסיון בתנאי מעבדה. זה אופיו של ניסיון, שהוא מגיע בתנאים הכי פחות טובים מבחינת המנוסה. בניסיון העקדה אמר הכתוב "וירא את המקום מרחוק". על משפט זה כתב ה'שפת אמת' כי כל ניסיון הוא בבחינת 'מרחוק'. רגעים מרוחקים, רגעים שבהם אין המנוסה מוצא כל סעד חיצוני המסייע לו לעמוד בניסיון. כיוון שכך, בבואנו להשיב על שאלתנו, שומה עלינו לדעת כי הכוחות ודאי לא יימצאו מחוצה לנו, אלא רק בתוך עצמנו.
בפרשנות לניסיון העקדה עמדו הראשונים על הצורך בניסיון ועל תכליתו. הרעיון המרכזי העולה מתוך פרשנות זו הוא שניסיון לא בא כדי לבדוק או כדי להוכיח. מהותו של ניסיון היא בירור כוחות הנפש של האדם. יש כאן הבחנה והבלטה של כוחות הנפש המעניקים לאדם את המסוגלות להתמודד עם הניסיון.
הכלל אותו כללו חכמים אודות הניסיון, "לפום גמלא שיחנא", אומר שאלוקים לא יעמיד את האדם בניסיון שאיננו יכול לעמוד בו. כקדר המכיר את קנקניו ויודע על איזה מהם יכול הוא להקיש כדי להוכיח את חוזקם, כך גם האלוקים יודע את מי הוא מנסה. הבנה זו יכולה לתת לנו את האמונה החשובה כל כך כי אכן הכוחות המאפשרים לנו לעמוד בניסיון מצויים בנו, עלינו רק למצוא אותם, לקרוא להם ולגייס אותם.
אמור מעתה – כוחות לעמידה בניסיון לא מקבלים אלא מוצאים, מפיקים ומגלים. לא מחוצה לנו אלא בתוך עצמנו.

לצעוק ולהשליך את עצמו
// הרב עמית קדם, מנהל ת"ת וישיבת 'שדה צופים' מעלות

הבעש"ט הקדוש סיפר משל על מלך שהניח אוצר במקום אחד והקיף אותו בחומות. בחסידויות שונות ממשיכה העלילה בגרסאות שונות, המלמדות על הדגשים של אותה חסידות. רבי נחמן סיפר שכאשר ראה בן המלך את החומות, אמר: "אני יודע שכל החומות הן רק אחיזת עיניים, ובאמת אין שום חומה כלל". החומות הן כל "המניעות וההסתות והפיתויים שיש על אוצר של יראת שמיים". ההבנה שכל החומות הן רק אחיזת עיניים אינה גורמת לחומות להיעלם; הניסיונות ממשיכים להיראות מאיימים ואימתניים במלוא תוקפם, אבל הידיעה הפנימית שהן אחיזת עיניים מאפשרת לאדם "לב חזק ואמיץ לה' יתברך". כשאדם יודע שבאמת המלך חפץ שהוא יקבל את האוצר של יראת שמיים ומשתחרר מהאשליה המחלישה שהחומות נועדו להרחיק אותו - אזי הוא יכול להשליך את עצמו "לרוץ בקשרי המלחמה" ולעבור על החומות לבטח. הוא יודע שהחומות הללו הנן כפי כוחו ואין בהן כדי לעצור אותו, הוא מבין שבאמת "המניעה הגדולה שבכל המניעות היא מניעת המוח" - כלומר העובדה שאנחנו טועים להאמין שאין בכוחנו לעמוד בניסיון.
הקושי הגדול נוצר מכך שבשעת הניסיון אנחנו מאבדים את הדעת הזו, וזה עצמו הוא הניסיון הגדול יותר. העצה על כך היא רק הצעקה אל ה' יתברך מעומק הלב. "כשנופלים לבוץ אזי צועקים ושוב צועקים ושוב צועקים". מכוח הצעקה הזו "אזי השם יתברך שומע קולו ופונה לצעקתו, ויכול להיות שמזה בעצמו יפול ויתבטל לגמרי כל הקושיות והמניעות הנ"ל, ועל כל פנים השם יתברך שומע קולו, שזה ישועתו" (על פי תורה מו בליקוטי מוהר"ן תניינא).

רק תאמין
// איל לוגסי, ר"מ בישיבת 'ערשנו רעננה'

בחור צעיר שהתכונן להתחתן עם גויה הגיע לרבי מלובביץ' וסיפר לו על כך.
קודם לכן פגש