בס"ד

אַ יידישע סטנדאפ

אַ יידישע סטנדאפ

ב פעם הראשונה בה הוזעק הבדחן הרשל'ה לביתו של ר' ברוך ממז'יבוז', נאמר לו כי עצבות גדולה אחזה בצדיק. הרשל'ה נטל עמו נר שעווה גדול ונוצה של בדיקת חמץ והחל ללכת על ברכיו אנה ואנה בחדר בו למד ר' ברוך. אחרי דקות ארוכות הבחין בו ר' ברוך ושאל אותו מה הוא מחפש, השיב לו הרשל'ה כי שמע שפניו של הרבי נפלו והוא בא לקיים מצוות השבת אבדה ולמצוא אותם…
מאז ראשית ימי תנועת החסידות, פעלו בחצרות הצדיקים בדחנים שתפקידם היה לשמח את הצדיקים בעיתות השמחה, כמו גם בשעות של צער והסתלקות המוחין. המפורסם שבהם היה הרשל'ה, הבדחן בחצרו של ר' ברוך ממזי'בוז, נכדו של הבעל שם טוב. במסורת החסידית יודעים להצביע על מספר סיפורים מדויקים ו'וורטים' שאמר הרשל'ה לרבו, שהיה ידוע כ'בעל בכי' גדול.
באחת מנסיעותיהם המשותפות התארח ר' ברוך ממז'יבוז' בביתו של חסיד עשיר ששמח לארח את נכדו של הבעש"ט. אחד מנכדי הגביר בכה ממושכות לאורך הלילה, ובבוקר שאל הרבי מי הילד שבכה. הרשל'ה השיב, כי היה זהו נכדו של העשיר, "וכידוע לכם, נכדים מרבים לבכות"…
בדחני הדורות הקודמים היו חסידים נאמנים, אך גם ידעו לומר לרבי דברים מושחזים, שאף אחד אחר לא העז לומר. ר' מרדכי ראקובער היה הבדחן של החוזה מלובלין. בראש השנה הוא חסם את דרכו של רבו הקדוש, ושאל אותו: "מה יתקע רבנו"? השיב לו החוזה בשאלה: "מה רצונך שאתקע"? והוא השיב: "תתקע חביות גדולות מלאות דינרי זהב לישראל". פעם שאל החוזה את הבדחן: "מה העולם בשוק אומרים עלי"? "בעוונותינו הרבים אומרים שהרבי הוא הצדיק" השיב הבדחן בזריזות לחוזה, שהתפלא מדוע הוא אומר "בעוונותינו הרבים". הבדחן המשיך: "כל היום אינך עושה דבר, רק לומד ומתפלל ועובד את ה'. מצד האמת, כל יהודי היה צריך לנהוג כך, אלא שבעוונותינו אנו עושים עברות – ולכן הרבי הוא הצדיק"…
גם ר' שמואל מונקיס, אחד מגדולי החסידים של אדמו"ר הזקן היה ידוע בדבריו החדים. זמן קצר לפני שהאדמו"ר הזקן נאסר, הוא שח לר' שמואל כי רוצים לאסרו. ר' שמואל ענה לו: "נו, אז מה? אם הנכם רבי – שום כדור לא יפגע בכם, ואם לאו – ראויים אתם לכך, שכן באיזה זכות אתם נוטלים מאלפי יהודים כל כך הרבה חיות בגשמיות"?
דמותו של הרשל'ה, ששמו המלא היה ר' צבי הירש מאוסטורפולי, היתה אמיתית לגמרי אך עם השנים נקשרו בה עוד תילי תילים של בדיחות וחידודים ממקורות שונים ומשונים. ואם צדיקים במיתתם קרויים חיים, כנראה שהדבר אמור גם על בדחני הצדיקים. כך קרה שלפני כ-15 שנה הוצבה בחצר ציונו של הבעל שם טוב בעיר מזי'בוז שבאוקראינה מצבה חדשה ומפוארת שעליה נכתב כי תחתיה נטמן הרב הקדוש רבי צבי מאוסטרופולי, אשר חי בגליציה בדור השלישי לחסידות. בין אם הזיהוי נכון וגם אם לאו, אין מי שלא חייך לשמע הידיעה, שנדמה כי זוהי לעת עתה, הבדיחה האחרונה של הבדחן האלמותי.
חייבים לעשות הרבה שיעורי בית
על אף