בס"ד

אשכולות, פנס רחוב ואיש מסור

אשכולות, פנס רחוב ואיש מסור