בס"ד

על חומותייך הפקדתי שומרות

על חומותייך הפקדתי שומרות