בס"ד

יום שני, 15 אוגוסט, 2022
הכי עדכני

אנו מגיעים לשיא המודעות וההתחברות הפנימית שלנו לקדוש ברוך הוא ומכריזים מקירות ליבנו: שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד!
שמע ישראל, יהודי! הבן והפנם: ה' היה, הווה ויהיה בו זמנית, למעלה מהשכל לגמרי, הוא אלוקינו – הוא כוחנו וחיותינו, ואין עוד מלבדו ממש – ה' אחד, הוא הכוח האחד והיחיד בעולם.
ב"שמע ישראל" אנחנו לא רק מקבלים על עצמנו את עול מלכות ה' או מבטאים את האמונה בו, ב"שמע ישראל" אנחנו אומרים שאין לנו עוד דבר בעולם חוץ מה'. ה' הוא המציאות היחידה ואנחנו לגמרי שייכים