בס"ד

יום שני, 15 אוגוסט, 2022
הכי עדכני
סיירת האהבה – הרב דוד דודקביץ

סיירת האהבה – הרב דוד דודקביץ

סיפר לי פעם ידיד שהיה משגיח בישיבה של חסידי גור, שפעם אחת הגיע ראש הישיבה דאז, האדמו"ר ה'פני מנחם', לביקור בפנימייה. כשהוא הגיע, הבחורים היו מאוד דרוכים, והסתכלו על כל פרט. וכך הוא אמר לי, בקוד החסידי שעוד רגע אסביר: "הרבי עשה פעולה אחת שלא נשכח אותה, היא הייתה שווה יותר מכל השיעורים. לפני שהרבי נכנס לתוך הפנימיה, הוא סידר את הקפוטה, והידק את הגרטל". זהו.
אני לא יודע אם אתם מבינים את החשיבות בפעולה הזו, זה לא כל כך משנה – כל אחד והעולם שלו. אבל המשמעות היתה ברורה – שבעיני הרבי, הפנימייה, והביקור בפנימייה, זה חלק מעבודת ה'. כמו תפילה. "את זה", הוא אמר, "אני לוקח איתי שנים רבות".
הוא כנראה כיוון למה שמסופר בזוהר על רבי שמעון בר יוחאי, שכשהיה הולך לבקר תינוקות של בית רבן, היה אומר: "אני הולך לחזות פני השכינה".
אנחנו הולכים בכל בוקר או בכל ערב, כל אחד לפי תחום ענינו, ממש לקבל פני שכינה. אין מקצוע יותר חשוב בעולם ממקצוע החינוך. זה באמת להעמיד דורות שלמים. אפילו הכשלונות