בס"ד

ספירת העומר לאור החסידות – שבוע 6# : יסוד

ספירת העומר לאור החסידות – שבוע 6# : יסוד

המוקדש לספירת היסוד.
בהיותה הספירה הלפני אחרונה באילן הספירות, יש לספירת היסוד תפקיד חשוב ביותר בזרימה הכללית של הספירות: היא
משמשת כ'צינור' דרכו כל השפע של הספירות שקדמו לה מרוכז, מנוקז ומוזרם לתוך השבוע השביעי והמסכם, שבוע
המלכות.
חשבו על היום השישי בכל שבוע, המקביל לספירת היסוד: זהו היום בו כל העבודה והלימוד של הימים שקדמו לו מתנקזים להכנות האינטנסיביות ליום השבת. רק מי ש"טרח בערב שבת" – תיקן את ספירת היסוד – "יאכל בשבת" – יהנה
מפירות ספירת המלכות.
במישור הנפש, יש לדמיין את ספירת היסוד כמעין מפתן יציאה לעולם. השגנו תובנות, עברנו תהליכים, עבדנו על תיקון עצמנו… כעת עלינו לצאת עם כל זה החוצה. מסיבה זו מתוארת פנימיות ספירת היסוד כמידת האמת: זהו רגע
האמת, נקודת המבחן לכל התהליכים הפנימיים שאנו עוברים – האם הם יגעו במציאות ויפרו אותה, או חלילה להפך?
דווקא העימות עם הזר והשונה מוביל לאימות הגדול ביותר של עצמנו.
הדמות המגלמת את ספירת