בס"ד

נשמותינו פקודות לך

כמו שהזכרנו בעבר, עבודת ה"ראוי" מתחלקת לשלושה פרקים:
א. היקר בעיני ה'; ב. החסידות הנרצה והנחמד; ג. השליחות.
אחרי שהכרנו את שני הפרקים הראשונים והתנסינו בהם, נסגור את מעגל ה"ראוי" עם הפרק האחרון, ונלמד על השליחות המיוחדת של כל אחד מאיתנו. חז"ל לימדו אותנו ש"כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות". לכל אדם יש צביון שהקדוש ברוך הוא נתן לו כדי שאיתו ועל ידו הוא יפעל בעולם. הרב צבי טאו אמר (בשם אחד הספרים) על המילים "ועל נשמותינו הפקודות לך" מן התפילה, שהנשמה של כל יהודי הייתה מופקדת אצל הקדוש ברוך הוא מאז ומעולם, וה' מחכה איתה לשעה הנכונה שבה היא צריכה להתגלות. לכל אדם יש כישרונות ואופי משלו, וה' בוחר באיזה דור, באיזו חברה, באיזו משפחה, באיזו סביבה מדויקת הוא ייולד ויאיר את אורו.
איך מגלים מה השליחות שלי בעולם? הבדיקה כוללת כמה מרכיבים, ומתחילה מבפנים החוצה. אנחנו נש