בס"ד

שלא נחשוב לרגע שאנחנו נורמליים

שלא נחשוב לרגע שאנחנו נורמליים

מי אני? מי אנחנו?
אברהם אבינו.
עד כמה נמסור את הנפש לעשות טוב?
עד אינסוף למען שמו באהבה.
האם זה הגיוני?
לא. זה אלוקי!
האם זה נורמלי?
לא. להגיד לישראל קדושים שהם נורמליים זה לפגוע בהם, הגויים נורמליים, ישראל קדושים אלוקיים, על טבעיים.
האם זה הגיוני לרוץ ביום השלישי למילה כחום היום כדי להכניס אורחים?
האם זה הגיוני להתפלל על רשעים, רוצחים, גנבים ואנסים?
האם זה הגיוני שה' יתברך התגלה לאבימלך בחלום כדי לשמור על שרה?
האם זה הגיוני ללדת אם אין לאישה רחם?
האם זה הגיוני לקחת תינוק ולעשות לו ברית בגיל שמונה ימים?
האם זה הגיוני לעקוד את הבן שלך ולהיות מוכן לשחוט אותו?
לא, אחים שלי, כל זה לא הגיוני!
אנחנו, ישראל קדושים, עם אלוקי, וזה ברור לעיני כל האומות כבר אלפי שנים.
אנחנו חייבים לחזור על היסוד הזה כל שנה מחדש וכל החיים!
כל החיים שלנו, ממש כל החיים שלנו מכוונים לשמים, לאלוקות, לרוחניות ופנימיות.
כל מה שאנחנו רוצים להכניס לפה – ברכה ראשונה וברכה אחרונה.
רוצים להתחתן? הלכות טהרת המשפחה, חופה, קידושין, נישואין, שבע ברכות… "שכינה ביניהם" – זה מה שמחבר בין איש ואישה במשפחת ישראל קדושים.
"שכינה ביניהם"! ה' יתברך הטוב והמטיב הוא הקובע, הוא הבונה את הבית, הוא המטהר אותנו, הוא הכל והכל ברא לכבודו.
וסליחה ומחילה מכבוד הקוראים, אם נמשי