בס"ד

יום שני, 15 אוגוסט, 2022
הכי עדכני

המצווה העיקרית שעליה בנויות כל המצוות כולן היא האמונה, כמו שאומרת הגמרא במכות (כד): "בא חבקוק והעמידן על אחת: וצדיק באמונה יחיה". ממילא, מאחר שאנו מחויבים לחנך את ילדינו למצוות, כל שכן וכל שכן שאנו מחויבים לחנך את ילדינו למצוות האמונה כבר מגיל צעיר ביותר, כי על האמונה עומד כל בניין המצוות. כמו כן רואים מהפסוק בחבקוק שהאמונה היא לא רק מצווה או דבר טוב אלא היא עצם החיים: "וצדיק באמונתו יחיה" – האמונה נותנת חיים, בלי אמונה אין חיים. אם כן, כאשר אנו רוצים להכין את ילדינו לחיים, צריכים קודם כל לדאוג להעניק להם את עצם החיים שהוא האמונה.
לכל מצווה יש גיל חינוך לפי המצווה ולפי הילד. ישנן מצוות שילד יכול לקיים רק מגיל שבע, וישנן מצוות שילד מקיים רק סמוך לבר מצווה, ויש כאלה שמקיימים רק אחרי הבר מצווה. אבל מצוות האמונה מתחילה ממש מגיל אפס. אי א