בס"ד

דרכי החסידים – האמונה, התקוה והבטחון

דרכי החסידים – האמונה, התקוה והבטחון

מכתבי הרבי הריי"ץ מליובאוויטש

היאוש הוא הטפה המרה התלויה בחרבו של המחריב עולמו של הקב"ה, והמדיח את האנשים מדרכי החיים מלמלאות תעודת מלאכותם בשליחות אדון עולמים להאיר את העולם באור תורה ונועם המצות ומדות טובות.
ואין לך גיבור יותר גדול ממי שמנצח את תולעת היאוש המכלה את הנפש ומאבד את הדעת.
האמונה, התקוה והבטחון במי שאמר והיה העולם, הן המה סמי המרפא הממתיקים את רעל ארס היאוש, ומעמידים את האדם הדתי על הגובה הראויה לו ונותנים לו הכח והעוז למלאות תעודתו.

ויפרוץ האיש ויגדל במאד
עובדא.
בעיר פוטשעפ – פלך טשרניגוב – גר איש אחד, חזנוב שמו, בעל בעמיו, ולו עסקים גדולים בקבלנות במסלות ברזל, ויקנה גם אחוזות ויערות, ויפרוץ האיש ויגדל במאד ויפתח סניפים מבית מסחרו בערים קיוב חרקוב ופטרבורג.
חסיד היה הגביר, ובכל שנה ושנה היה בא עם בנו ושני חתניו לליובאוויטש ושוהה שם איזה ימים, שומע דברי תורה, סופג ריח דרכי החסידות, מבקר את כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"ם זי"ע ושואל עצתו בעסקיו, מבקר את היכלי ציוני קברות הוד כ"ק אבותינו רבותינו הק' זצוקללה"ה נבג"ם זי"ע, מתוועד עם החסידים הזקנים והאברכים שישבו – לשם חסידות – בליובאוויטש ונוסע לו.

שנת משבר כלכלי
כה נמשך שנים רבות. מר חזנוב כבר הזקין ובנו וחתנו מר קיסין התחילו מנהלים את העסקים והכל עלה יפה, עד שהגיע שנת תרס"ד – שנת משבר כללי במסחר הקבלנות.
כשנה התאבק בית מסחר חזנוב עם המצב, ומבלי הבט על הפסדים גדולים מילא בית המסחר את כתבי החוזה שלו עם הנהלות מסלות הברזל עד אשר אפס כחו.
ויבא מר חזנוב הזקן עם חתנו מר קיסין ומנהל בית מסחרם הראשי לליובאוויטש להוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק נבג"ם להתייעץ איך להחלץ מן המיצר.

״מתייאש הוא מלראות עוד טוב בחייו״
אחרי החשבון המדויק יצא אשר אם ימכור מר חזנוב את יערותיו אחוזותיו ובתיו אשר בקיוב ובחרקוב יוכל לשלם רק ארבעים אחוזים מחובותיו, ויתפלגו בדעותיהם, מר חזנוב אמר שצריכים למכור הכל ולשלם לבע"ח כל מה שאפשר, ומר קיסין ומנהל הראשי אמרו שצריכים לשלם רק ט"ו אחוזים וביתר הסכום לעשות מסחר וקנין.
כשהציעו דבריהם לפני הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק בכה מר חזנוב ואמר: עשרים שנה היה קבלן מצליח והרבה עשרות משפחות יהודים מצאו מחיתם בעסקיו, ולבסוף עליו לקרא שמיטה, וטוב מותו מחייו, כי מתיאש הוא מלראות עוד טוב בחייו.

״יעזור השי״ת ויבא אותו היום הטוב אשר מרכבתו תרום״
הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק ענה ואמר:
בגן העיר בוויען [ווינה] ישנם כמה דברים מפליאים וביניהם יש אופן גדול גבוה מן הארץ ועל צדדיו תלויות מרכבות, המרכבות הן מזכוכוית משובצות בפסי ברזל, למען אשר היושב בהן יוכל לראות לכל רוח שירצה, ובהנשא האופן מן הארץ תנשא גם המרכבה התלויה בצדו, ובהגיעו לגובה ידועה יכולים לראות מרחק רב, והאופן מתגלגל והמרכבה יורדת מטה, וכה מתגלגל האופן ולעומתו המרכבות עולות ויורדות.
חז"ל אמרו גלגל החוזר הוא בעולם, הגלגל מתגלגל ומרכבותיו עם רוכביהן עולות ויורדות.
מטבע האדם הוא אשר כשהוא במרום מרכבת גלגולו רוחו טובה עליו, והכל כקליפות השום נגדו, שוחק ומטיב לבו, ובאמת אינו אלא שוטה כי מרכבתו תלויה באופן המתגלגל, ומי שמרכבתו יורדת מטה בוכה ובאמת אינו אלא שוטה כי מרכבתו קבועה באופן המתגלגל. יעזור השי"ת ויבא אותו היום הטוב אשר מרכבתו תרום.
ר' אהרן – אמר הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק למר חזנוב, הסירו כל עוצב מלבכם, התחזקו באמונתכם ואמצו בטחונכם בהשי"ת, ואתם – אמר למר קיסין ומר באסס – גרשו את היאוש, ושימו לבבכם בחשבון מסחרי באיזה אופן אפשר לקחת עוד עסקי קבלנות והשי"ת יהיה בעזרם ויזמין לכם עסקים טובים.
מר קיסין ומר באסס עשו כדברי הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק, ולא עברה שנה ובית מסחרו של מר חזנוב עמד על גובה מסחרי איתן.
אמנם כן, העיקר הוא הגברת האמונה וחיזוק התקוה והבטחון, ועם זה לעשות בפועל כל מה שאפשר לעשות ולא לשבת בחיבוק ידיים ולבכות את העבר המזהיר ולהיזהר באלפי סייגים מלצייר לעצמו עתיד שחור.
(אגרות־קודש ח"ה קטז־קיח)

אהבת את המאמר? שתפו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך

מצאתם טעות בכתבה?

נשמח שתדווחו לנו וככה נוכל לתקן...

דילוג לתוכן