בס"ד

יום שני, 15 אוגוסט, 2022
הכי עדכני
דרכי החסידים – על כל אחד להכיר את מקומו…

דרכי החסידים – על כל אחד להכיר את מקומו…

מכתבי הרבי הריי"ץ מליובאוויטש

ר' זרח מאיר ה"חטטן"
כ"ק אדמו"ר האמצעי שיבח את ההדרכה של המלמד הראשון שלו ר' ישראל דוב, שהדריך אותו לשמוע סיפורים חסידיים והכניס בו חיות בזה.
פעם מצא כמה חסידים יושבים ומספרים ביניהם סיפורים חסידיים, והנה הוא שומע שהחסיד ר' חיים מדריבין מספר:
בדריבין היו בני התורה הנכבדים ביותר – מתנגדים גדולים, ואילו החסידים היו מנין מצומצם של אברכים שהיו סמוכים על שולחן חותניהם. אני – מספר ר' חיים – הייתי אחד מאברכים אלה, וכולנו למדנו אצל הגאון ר' זרח מאיר ה"חטטן" ("גריבלער").
ר' זרח מאיר היה יהודי בן ששים שנה שלא פסק פיו מללמוד. כל ענין שלמד, היה אצלו סוגיא שלימה עם הרבה פרטים. ולכן קראוהו גאוני בריסק ווילנה בשם הגאון ר' זרח מאיר ה"חטטן".
כשר' זרח מאיר היה אומר שיעור, היו באים זקני גאוני דריבין לשמוע, שכן הוא היה מחדש נפלא בהסברה חריפה. כשהיה אומר שיעור, היה מקדים: התרכזו ושמעו חידושי תורה שתנאים ואמוראים בגן עדן שמחים עליהם.

"מחידושי תורה כאלה בודאי שמחים התנאים והאמוראים בגן עדן"
פעם אחת, כשר' זרח מאיר עמד לומר שיעור, נכנס לבית המדרש עובר אורח, הניח את שקו בצד, רחץ את ידיו, ואנו האברכים נתנו לו שלום. בתוך כך נכנ