בס"ד

יום שישי, 12 אוגוסט, 2022
הכי עדכני

מסופר על בעל התניא, שברגעי דביקות היה נופל על פניו ומפזם: "איני חפץ במאומה; איני רוצה בגן-העדן שלך, איני רוצה בעולם-הבא שלך – כי אם אותך לבד!".
אהבת ה' בדרגת "אהבה רבה" לוקחת אותנו למקומות לא