בס"ד

יום שני, 15 אוגוסט, 2022
הכי עדכני
אני לא יכול לדעת שום דבר על ה' אז איך אני יכול לדעת את ה'?
הרגע דיברתי איתו
// הרב דן לוינזון, בית המדרש נהר דעה

הורגלנו לחשוב שקושיות על ה' זה פגם באמונה, שחייבים מיד לקבל עליהן תשובה כי אחרת... אך רבי נחמן הופך זאת, ומלמדנו שזה דווקא מעיד על עוצם גדולתו של ה' יתברך, ועוצם דעתו שאינה כדעתנו. לכן מוכרח להיות שלא נוכל להבינו, ויתעוררו לנו קושיות עליו. ובכל זאת כנראה שיש משהו אחר שמחבר בינינו, על אף הקושיות, ולא צריך להיבהל מהן.
לדעת את ה', פירושו חיבור וקשר חי ונושם עם הקדוש ברוך הוא בכל תחומי החיים, וישנן עצות רבות להגברת וחיזוק קשר זה, ובוודאי שחלקן מתאימות גם למי שחושב שאינו יכול לדעת שום דבר על ה'.
תינוק אינו יודע את שמות הוריו, את גילם, גובהם, ותעודת הזהות שלהם, ואף על פי כן הוא מחובר וקשור אליהם, ומאמין בהם יותר מכל דבר אחר בעולם. גם אנחנו יכולים להרגיש מחוברים וקשורים ממקום שאינו נתפס בדעת ושכל.
לפעמים קשר חזק עם מישהו, מתגלה דווקא במקומות שאיני יכול להבינו, במה שהוא מעל להשגתי, ושם מתנוצץ משהו אחר שמחבר בינינו... (ליקוטי מוהר"ן כב, ט).
ואסיים בסיפור חזק על שניים שעמדו בתחנת אוטובוס, והאחד ניסה להוכיח לשני בהוכחות שכליות שיש ה' בעולם. מכיוון ששניהם היו מלומדים מאוד, הראיות שהובאו נפרכו אחת לאחת, ועל כל פרכה נוספה הוכחה חדשה. עד שלפתע הגיח ברסלב'ר אחד מהשדה הסמוך... וחיכה אף הוא לאוטובוס. בשומעו את הוויכוח העז, הוא שאל בעדינות על מה הוא נסוב. "אני מנסה להוכיח לו את מציאות ה' בעולם והוא לא מקבל שום טיעון", נענה. הברסלב'ר הביט בהם בחיוך ואמר (חצי לעצמו חצי להם): "אני לא יודע למה אתם מתווכחים כל כך, אני כרגע דיברתי איתו...".

levinzon3@gmail.com

 

נעים להכיר
// הרב ד"ר יעקב קורצוייל, המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום

אמנם איננו יודעים את ה', אך ניתן להכירו ואף לדבוק בו! רבנו סעדיה גאון, הפילוסוף העברי הראשון, פתח את ספרו 'אמונות ודעות' במאמר 'הבריאה' ואחריו מאמר 'הייחוד'. ללמדנו, הבירור וההתבוננות במעשה הבריאה סוללים את הדרך לידיעת ה'.
מלבד הידיעה השכלית אנו משתוקקים להתקדם לעבוד את ה' מתוך דבקות. נציע כמה מדברי הקדמונים ביחס לדבקות בה':
הרמב"ם בספר המצוות מצוות עשה ו' כותב דברים מפליאים: "והיא שציוונו להתחבר עם החכמים ולהתייחד עמהם ולהתמיד בישיבתם בכל אופן מאופני העבודה והחברה במאכל ובמשתה והעסק כדי שיגיע לנו להדמות במעשיהם ולהאמין האמתיות מדבריהם. והוא אמרו יתעלה ובו תדבק". הנה, לפי הרמב"ם מצוות הדבקות בקדוש ברוך הוא מתקיימת באמצעות דבקות בתלמידי חכמים.
ספר החינוך, מצווה תל"ד מביא פרשנות נוספת: "ועוד דרשו בספרי, ולדבקה בו, למוד דברי אגדה שמתוך כך אתה מכיר מי שאמר והיה העולם". זאת אומרת שעל ידי לימוד אישי והעמקה בעולם הרוחני, הלומד מגיע לידי הכרה בבורא העולם ודרך הנהגתו ובכך הוא דבק בו.
בספר מסילת ישרים הדבקות מופיעה בשער הקדושה, הוא השער האחרון אליו מגיע רק מי שהתעלה והגיע עד כדי כך שנחשב כמו משכן, מקדש ומזבח. כך כתב הרמח"ל: "אך הקדוש, הדבק תמיד לאלוקיו ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמתיות באהבת בוראו ויראתו – הנה נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני ה' בארצות החיים עודנו פה בעולם הזה".
אם כן, חסד עשה הקדוש ברוך הוא כשפתח בפנינו לפחות שלוש דרכים לדבוק בו: הידבקות בתלמידי חכמים, לימוד אמונה ומחשבה, ולמיטיבי לכת – להיות בדרגת הקדושה העליונה.