בס"ד

מהי ההתמודדות העדכנית של התורה עם תאוריית הבריאה?
בחר עדשה
// הרב יצחק גינזבורג

שני הנושאים הבולטים העומדים בסתירה בין תמונת העולם המדעית לזו התורנית הם גיל היקום ומוצא האדם. על בסיס תהליכים נצפים בטבע חישבו מדענים אחורנית והגיעו למסקנה שגיל כדור־הארץ הוא כ־4.5 מיליארד שנים וגיל היקום הוא כ־14 מיליארד שנים. כמו כן, תיאוריית האבולוציה מתיימרת להעניק הסבר למוצא החיים והתפתחות המינים השונים הנשען על תהליכים חומריים אוטומטיים בלבד. שתי תפיסות אלו מנוגדות לכתוב בצורה פשוטה בתורה, כי היקום, הארץ וכל המינים שבה נבראו לפני כ-6000 שנה, בסדרת פעולות בריאה שהיו מרוכזות בשישה ימים.
מאמינים רבים הזדרזו לומר כי אין להבין את התורה כפשוטה, או שהתורה אין עניינה תיאור המציאות הגשמית אלא הדרכה לאורח החיים הנכון. אך גישה זו מפנה עורף לדורות של פרשנים שבהחלט ראו את התורה כאמיתית גם בפשט, ובין השאר כמתארת את העולם. הדמות הבולטת ביותר בדורנו שביקשה לאחוז בשני קצוות המקל היה הרבי האחרון מלובביץ', רבי מנחם מנדל שניאורסון. טענת הרבי (אותה מביא כאן גם פרופ' פרידמן) הייתה כי התיאוריות בדבר התהוות היקום והחיים נשענות על הנחת יסוד שחוקי הטבע שאנו רואים היום היו תקפים כמות שהם באופן רציף וללא הפרעה מיליארדים שבשנים. אך הנחה זו אינה ניתנת לבדיקה ובהחלט עשויה להיות שגויה. אי לכך לגיטימי לגמרי להאמין כי בששת הימים הראשונים לא חלו חוקי הטבע הרגילים, אלא העולם נוצר בהם באופן מואץ. אפשרות אחרת שמעלה הרבי היא, שהעולם נברא עם 'זיכרון' שהוא עתיק, הניכר בסממנים שונים כשכבות גיאולוגיות או מאובנים.
השקפתו של הרבי תקפה היום כפי שהייתה כשהציג אותה. בכל זאת, יש טעם להוסיף עליה. אנשים רבים הסיקו ממנה בטעות, שאם התיאוריות המדעיות אינן הכרחיות הן גם שרירותיות. אך דבר זה אינו נכון. הן לגיל כדור הארץ, הן לגיל היקום והן במידה מסוימת לאבולוציה יש ראיות ממשיות בטבע. כלומר, גם אנשים מאמינים מוכרחים להכיר בעובדה, שה' ברא את העולם כך שהוא נראה כעתיק וכמתהווה בהדרגתיות.
לפיכך הצענו אנו את המודל הבא, המבוסס על מושג ארבעת העולמות מהקבלה (כאשר על כל "עולם" יש לחשוב כעל עדשה תודעתית דרכה נשקפת "תמונת עולם" אחרת):
דרך עדשת העשיה, לפיה הטבע מתנהל בתהליכים טבעיים רציפים, העולם נראה כמתהווה בהדרגה על פני מיליארדי שנים; דרך עדשת היצירה, לפיה מתרחשים דילוגים על־טבעיים נסיים בטבע, העולם נראה כנוצר בשישה ימים כפי שהתורה מתארת; דרך עדשת הבריאה, לפיה העולם מתהווה מחדש בכל רגע ורגע, חווים את העולם כנברא ברגע זה ממש; ודרך עדשת האצילות, לפיה העולם נאצל מה' ואינו נפרד ממנו, מרגישים שהעולם כלל לא נברא, אלא "הכל זה ה' וה' זה הכל".
אצילות העולם לא נברא, הכל אלוקות
בריאה העולם נברא עכשיו
יצירה העולם נוצר בשישה ימים לפני כ-6000 שנה
עשיה העולם נעשה בהדרגה על פני 14 מיליארד שנה

אצילות- העולם לא נברא, הכל אלוקות
בריאה - העולם נברא עכשיו
יצירה-  העולם נוצר בשישה ימים לפני כ-6000 שנה
עשיה- העולם נעשה בהדרגה על פני 14 מיליארד שנה

תמונת העולם התורנית השלמה כוללת את כל ארבע בחינות אלו בעת ובעונה אחת.
נרשם על־ידי ניר מנוסי, העורך כעת את ספרו של הרב גינזבורג "איחוד התורה והמדע"

חיים בשלום
// הרב ד"ר ראובן פיירמן- מכון מאיר

אין ולא יכולה להיות שום סתירה בין תורה למדע. הסתירה איננה אפשרית בגלל שתי סיבות: הראשונה היא שהתורה לא מתכוונת לספר לנו שום דבר על העולם החומרי כפי שאנו מכירים אותו היום. התורה איננה פרוטוקול לאירועים שהתרחשו במציאות אלא מהווה גילוי מהות האירועים הללו (שמונה קבצים ה, קצז). הסיבה השנייה היא שמי ש'כתב' את התורה הוא זה ש'כתב' את חוקי הפיזיקה והאסטרונומיה, ולכן לא תיתכן סתירה בין השניים.
קרל פופר, שנחשב לאבי הפילוסופיה של המדע, כבר הוכיח שהמדע, במהות, לא יכול לטעון שום טענה סופית בשום נושא. המדע רק בונה מודלים שמתארים את תפקוד החומר ו'מנבא' את התנהגותו בעתיד. הוא לא מתיימר לומר אמת מוחלטת. מי שאומר שיש סתירה בין תורה למדע – או שאיננו מומחה למדע, או שאינו מומחה לתורה, ולרוב איננו מומחה לא בזה ולא בזה...
לדוגמה: בעבר החשיבה המדעית סברה שעולם היה תמיד קיים ולעגה למאמינים בבריאת העולם יש מאין. רק לפני כשמונים שנה הוכח שהיה 'מפץ גדול' מ'הנקודה הסינגולארית' שמשמעותה יש מאין.
דוגמה הפוכה ביחס לידיעת התורה: לכאורה התורה אומרת שהעולם קיים 5778 שנה. אך מי שלומד לעומק יודע ש"אין מעצור לפרש פרשת אלו תולדות השמים והארץ, ‏שהיא מקפלת בקרבה עולמים של שנות מיליונים...‏" (שמונה קבצים א, תקצד)
התורה שהיא אמת מוחלטת יכולה לסבול כמה פירושים, בגבולות הלגיטימיים שהיא עצמה ניסחה. המדע לעומת התורה, כלל לא טוען להיותו אמת מוחלטת, להפך. אם כן, התורה והמדע חיים בשלום.

ניחושים בלתי ניתנים להוכחה
// יעקב פרידמן- פרופ' במחלקות למתמטיקה ופיזיקה במרכז האקדמי לב

ישנן שתי תיאוריות מדעיות מרכזיות ביחס להיווצרות היקום והתפתחותו: א. המפץ הגדול. ב. תורת דרווין. בנוגע למפץ הגדול, ב-1927 פרסם המדען ז'ורז' למטר תאוריה שלאחר מכן זכתה להכרה בינלאומית כ"מפץ הגדול". לדבריו היקום נוצר כתוצאה מפיצוץ והוא ממשיך להתפשט, וקיימת קרינה שעוטפת אותנו כתוצאה מאותו פיצוץ. קרינה כזו התגלתה לאחר מכן ב-1964 בשמה cosmic microwave background. מההיבט המדעי תאוריה זו מקובלת ביותר היות והיא הצליחה לנבא תופעה בלתי ידועה. כל זה קרה לטענתם לפני 14 ביליון שנה. השערות אלו בנויות על סמך חוקי הטבע הידועים לנו כיום. מאחר ועל פי חוקי הטבע אין יכולת להסביר איך דבר כזה קרה בזמן קצר, לכן ההנחה היא שאולי במשך זמן של מיליארדי שנים זה כן יכול לקרות.
כאשר נעיין בהסתכלות התורנית נראה כי בששת ימי הבריאה לא נהגו כלל חוקי הטבע, ביום השישי נבראו אדם וחווה ונולדו להם ילדים, כל זה ביום אחד. אין זה מסתדר עם חוקי הטבע בגלל שאז הטבע עדיין לא היה קיים. ששת ימי הבריאה זהו הזמן שבעצם אלוקים ייצר את כל הבריאה ולאחר מכן קבע את חוקי הטבע. משם והלאה ממשיך היקום להתקיים עד היום. היות ומדע יודע למדוד זמן רק כאשר פועלים חוקי הטבע, אין לו כלים ויכולת לקבוע זמן של הופעות בששת ימי היצירה. השינויים בימים אלו היו גדולים מאוד, לא ניתן להסבירם מבחינה מדעית אלא רק על ידי הערכת תהליך של ביליוני שנה. דבר נוסף, התאוריה הזו עדיין לא ענתה על השאלה מי יצר את החומר הראשוני ומה גרם למפץ, ובשביל מה.
תורת דרווין מדברת על תהליך התפתחות המינים לפי חוקי הטבע מדומם לצומח ומשם אל החי ועד האדם. גם לפי תאוריה זו הסתברות היווצרות מין חדש נמוכה מאוד, וכמו כן עדיין לא נמצא שום ניסוי מדעי שהוכיח שיש אפשרות להיווצרות מין ממין אחר. זה שאנו מוצאים פריטים משותפים בדרגות מצומח עד האדם, לא מעיד בהכרח על זה שהאחד נוצר מן השני. יכול להיות שזה חלק מחוקי החיים לפיהם ה' יצר את כל המינים הללו. בתורה כתוב שה' ברא בששת ימי היצירה את הבריאה בסדר עולה ממינים פשוטים ועד לבן אדם, וייתכן וממצאים מדעיים יכולים לגלות את הסדר הזה. ואולי כל זה בשביל הבחירה החופשית שלנו, שאפשר יהיה לחשוב על התפתחות טבעית במקום על בריאה אלוקית. אבל העובדה שאנו רואים שאין יצירת מינים חדשים בעולמנו, היא עצמה מעידה על כך שהייתה תקופת יצירה שבה נהגו חוקים שונים מהחוקים שאנחנו מכירים.
דעתי היא שהמדע של היום צריך להביא תועלת למה שאפשר לעשות מכאן והלאה, במקום ללכת ולנסות לנחש מה היה בעבר הרחוק, על פי הנחות שלא ניתן לבדקן. זה לא תורם שום דבר מאחר ואין אפשרות באמת להוכיח את התאוריות האלה. התורה לעומת זאת נותנת לנו צורה הגיונית וברורה לאיך הכל התחיל ובעיקר בשביל מה נוצר העולם והאדם.

אהבת את המאמר? שתפו

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך
רחלי מושקוביץ

מלחמה משותפת

מסופר על הבעל שם טוב הקדוש שהיה מתפלל עם חבורת תלמידיו הקרובים תפילות ארוכות של דבקות.

למאמר המלא »

מצאתם טעות בכתבה?

נשמח שתדווחו לנו וככה נוכל לתקן...

דילוג לתוכן