בס"ד

צא החוצה

צא החוצה

שלום חברים! חודש תמוז שמח לכולנו! שנזכה כולנו לנחמה אמתית ולשמחה אמתית, ולגאולה שלמה. לפעמים אנחנו מחפשים לחיות בנורמליות כזאת של חיים סבירים, ואנחנו שוכחים את החלומות הגדולים שאנחנו מיועדים אליהם. ברוך ה' שיש צדיקים שמזכירים לנו כל הזמן להיכן צריך לשאוף. הרבי מליובאוויטש, שאנחנו כעת ערב היארצייט שלו, היה צדיק כזה, שה