בס"ד

למה ר' זושא לא למד כלום?

למה ר' זושא לא למד כלום?

אומרים שר' זושא לא הצליח ללמוד אף דרשה אצל המגיד ממעזריטש הקדוש… ולמה?
נכנס ר' זושא לבית המדרש והמגיד הקדוש פתח את דרשתו בפסוק "וידבר ה' אל משה"
עד שלא סיים לומר "וידבר", וכבר נפשו של ר' זושא מתלהבת, הוא מרגיש את כל אור התורה שיורד בתוך דברי המגיד הקדוש
וידבר… ה'… ה' דיבר, זה עצום!! געוואלד
וכך מצא עצמו מחוץ לבית המדרש זועק בהתלהבות
ולא שומע את כל הדרשה…
יש ימים כאלה שהקדוש ברוך הוא שולח התפעמות ממילים ספורות.
נכנסתי לבית המדרש, פתחתי גמרא.
אך אוזניי קלטו את החברותא שלידי,
שני בעלי תשובה… אני מקשיב להם ומתרגש
דנים במלאכת סחיטה בעגה של בעלי תשובה.
"אם תצרף את הרשב"א אתה מסתבך"; "קח בחשבון" עונה לו חברו, "שזה פסיק רישא דניחא ליה…
אתה נכנס לסרט, אחי".
נטלתי פתק ורשמתי את רגשת לבי.
חזרתי לגמרא, והנה אוזניי קולטות
זוג חברותא אחר, לומד את סוגיית "ייאוש שלא מדעת".
הבחור מצטט אמרה ידועה של הרבי מגור
"אם יש דעת" הם אומרים "אין ייאוש".
אם התייאשת – סימן שהיית בלי דעת!
מתחילים לזמר ניגון, אין ייאוש בעולם! קמים ורוקדים
שוב נטלתי פתק וכתבתי את רגשת לבי.
לא הספקתי לחזור לתוספות ונכנסת קבוצה של סטודנטים. כיפות קרטון. מראה מהוסס.
חבר'ה שעזבו הכל ובאו לבית המדרש!
מתיישב מולי סטודנט, "אפשר ללמוד אתך?"
"למדת פעם גמרא"? "לא".
"כתב רש"י אתה יודע"? "לא".
אני מסביר לו את הסוגיה. משהו מפריע לו והוא מיד שואל שאלה.
אני שותק. לא יודע את התשובה. קם ושואל את הרב וגם הוא מתפעל. "שאלת שאלה של הרשב"א"! הרב בא ללחוץ את ידי.
זה לא אני… זה הבחור ההוא שם עם כיפת הקרטון.
כבר צהריים. את התוספות לא הבנתי היום… אך הגמרא שרק הייתה פתוחה לפניי גרמה לי לראות את הפלאות שראיתי.
הצדיק מרוז'ין היה מסיים את הסיפור על ר' זושא ואומר:
"כשהצדיק משפיע והמקבל מקבל, אפילו מילה אחת יכולה לרומם את כל העולם!"

אהבת את המאמר? שתפו