בס"ד

יום שישי, 12 אוגוסט, 2022
הכי עדכני
תשועת התפילות

תשועת התפילות

"ריבונו של עולם, אין לי כוח לעבוד קשה. זה התכנון: אני בא אל המעיין ומבקש מים. היא תציע גם לגמלים, ו… זאת תהיה היא. האחת והיחידה שאני מחפש. לא רוצה שדכניות, אתרי היכרויות ופגישות". כך אומר אליעזר במילים פשוטות.
וכך הוא מגיע "לעת ערב" אל המעיין, וזה אכן קורה. הוא בעצמו לא מאמין שזה היה כל כך פשוט וחלק.
"והאיש משתאה".
בסוף הפרשה רבקה מגיעה על הגמל. יצחק חוזר מהשדה "לפנות ערב". מהתבודדות של מנחה. פתאום האיר לי, מה התורה מרמזת לנו במילים "לפנות ערב". זו אותה שעה בה אליעזר מצא את רבקה!
שנדע שזו לא התפילה הראשונה של יצחק. גם באותו יום שאליעזר היה על העין בחרן – באותה שעה יצחק אבינו התפלל בשדה בארץ ישראל. עכשיו הבנת, אליעזר, למה זה הלך כל כך פשוט וחלק?
מישהו אחר במקום אחר התפלל על זה באותה שעה!
גם בחיים שלנו. מי יודע אם כל מה שיש לנו זה אנחנו, או שמא קיבלנו את מה שקיבלנו בזכות תפילה של איזו סבתא שהתפללה עלינו, דמעות ששפכה כמים מלבה או למעלה בק