בס"ד

יום שני, 15 אוגוסט, 2022
הכי עדכני

לאחרונה אני חוקרת נושא נדוש למדי: איך להיות שמחה. לצד העומק, התובנות והיישום שלהן, לפעמים השמחה הנעימה והטובה נעלמת. הנה כמה דרכים שבהן אני מצליחה להגיע אליה.


כלי מחזיק שמחה
ראיתי תשובה שנתן הרבי מלובביץ' לאדם שביקש עצה להעדר סדר אצלו, הוא מחליט משהו אבל ההחלטה לא נמשכת ומחזיקה לאורך זמן, וזה מבלבל את הסובבים ואת עצמו. הרבי ענה לו: זה קורה כי אנשים מחליטים על שינויים שלא מתאימים לערך המצב בהווה, כלומר לכוחות וליכולות שלהם כרגע. הם חפצים לדלג, ולהשיג מהר, בשעה שהסדר הרגיל הוא "מעט מעט אגרשנו", להעלות בקודש צעד אחרי צעד. והוסיף הרבי: אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה, מקדשין אותו הרבה מלמעלה.
קראתי את התשובה ההיא והבנתי: אני רוצה לקבל רק החלטה אחת קטנה, רק משהו אחד קטן שאחזיק בו. כל כך נוח להחליט על דברים גדולים, משמעותיים, שיהפכו את החיים מן הקצה אל הקצה. אבל זה לא מחזיק. אז אני רוצה רק החלטה אחת קטנה כדי שיהיה לברכה על מה לחול. כדי שאוכל לשמוח בסיפוק: אני עושה, לא הכל מושפע עליי חינם. וזה לפעמים אפילו כיף יותר מאשר נס שאין לי בו יד ורגל. לא לשנות את כל הנהגותיי, רק פעולה קטנה, לקדש את