בס"ד

בקדושתו של אהרן

בקדושתו של אהרן

במבט
חטוף

ממדרכת הרחוב הבני ברקי, לא ניתן להבחין בהבדלים שבין בנייני השיכונים המיושנים הנטועים לאורך רחוב חזון איש. במבט שני ומעמיק יותר, ניתן להבחין בזרם שעוצמתו משתנה חליפות, אך הוא נותר קבוע ונמשך כמעט לכל אורך שעות היממה. זרם של מבקרים בבניין מספר חמש, בו מתגורר מי שנושא כיום בתואר מנהיג הציבור החרדי־ליטאי, הרב אהרן יהודה לייב שטיינמן.
למרות חולשתו הרבה הנובעת ממרום גילו המופלג, מאה ושלוש, אשר אותו חצה לא מכבר, ממשיך הרב שטיינמן קטן הקומה והמסוגף, להיות הרב החרדי המשפיע ביותר שפועל וחי כיום, מהדירה הקטנה, בת שניים וחצי החדרים שלא שופצה מעולם, לבקשתו המפורשת.
ללא שומרי ראש, מחיצות או משרדים, משמשת הדירה הקטנטנה בשיכון האפר