בס"ד

ההלכה החסידית

ההלכה החסידית

מאז תחילת ימי החסידות ועד היום, מאשימים אותה מתנגדיה בזלזול בהלכה. למרות שבין תלמידי הבעל שם טוב והמגיד ממזריטש נמנו גדולי תלמידי החכמים שבאותו הדור, בכל זאת טענו נגדם שנתינת הדגש על הדביקות ואהבת ה', יחד עם הדגשת מעלתם של פשוטי העם שאינם יודעים תורה ואינם מדקדקים במצוות, מביאים לקרירות ביחס לשמירת ההלכה. כנגד הטענה הזו