אין מלאכים בפארק

אין מלאכים בפארק

ארץ ישראל היא החיבור שבין שמיים וארץ. אתם יודעים מה ההבדל בין עם ישראל לכל העמים? כל העמים התחילו מקבוצת אנשים שלא היה ביניהם שום קשר, פרט לכך שהם התגוררו בארץ אחת. מכיוון שכך, היה להם אינטרס לשמור עליה מפני אויבים מבחוץ, והם היו צריכים שפה, דגל, צבא. האדמה היא זו שקישרה ביניהם וחוץ ממנה ומהאינטרס המשותף לשמור עליה ועל תושביה, לא היה שום קשר בין אחד לשני. הקשר ביניהם הוא קשר חיצוני; כשצרפתי נוסע לאמריקה, הוא יכול להחליט להפסיק להיות צרפתי – פשוט מוותר על הדרכון, וזהו זה.
אבל בעם ישראל זה ממש אחרת. נולדנו במדבר, בלי ארץ, בלי צבא, בלי דגל. עם שהיה עד לפני כמה ימים עם של עבדים, ופתאום הקדוש ברוך הוא אומר לנו "היום הזה נהיית לעם". בלי שפה, בלי אינטרס משותף. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה ואומר לנו "אתם לא קשורים לעולם הפיזי ולא לארץ גשמית, אלא רק לתורה". יהודי שלא ביקר מעולם בארץ ישראל הוא יהודי בדיוק כמו כל יהודי אחר, בגלל שהמציאות שלנו לא קשורה לעולם פיזי אלא לעולם רוחני.
מצד שני, רואים שהיהודים כן קשורים קשר עמוק לארץ. אנחנו מתפללים עליה שלוש פעמים ביום כבר אלפיים שנה, כותבים לה שירים, חולמים עליה. בזוהר נאמר שארץ ישראל קשורה לשורש ולמהות של עם ישראל – לדרגה הגבוהה ביותר שבנפש, דרגת היחידה. ארץ ישראל נמשכה מאותו מקום שממנו נמשך עם ישראל עצמו.
הקשר שלנו מתבטא גם בכך שבכל ההיסטוריה שלנו, תמיד נשארו יהודים בארץ. הרמב"ם והחת"ם סופר כתבו שלא יכול להיות מצב שארץ ישראל ריקה מיהודים. וכאן עולה השאלה בשביל מה אנחנו צריכים את ארץ ישראל? אם אנחנו כאלה רוחניים, לשם מה אנחנו צריכים להתקשר לעולם הגשמי הזה, לאדמה?! איך זה יכול להיות שמצד אחד אנחנו מעל הגשמיות, ומצד שני קשורים כל כך במהות לארץ ישראל?
התשובה היא, שארץ ישראל היא המקום היחיד בכדור הארץ, שבו אפשר בצורה שלמה לחיות את זה שהגשמיות היא רוחניות, "ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה", פנימיות הנשמה עובדת עם חיצוניות הגוף וכך עושה לקדוש ברוך הוא 'דירה בתחתונים' ומגלה אותו בתוך העולם הזה ממש.
• • •
מדרש ידוע מספר שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, נחלקו מלאכי השרת לקבוצות קבוצות. חלק אמרו "ברא אותו", וחלק אמרו "אל תברא". מידת החסד אמרה: "ייברא, כי הוא גומל חסדים" – נותן צדקה ומסייע. מידת השלום אמרה "אל ייברא, שכולו קטטה", מחלוקות, סכסוכים ופוליטיקות. מידת האמת אמרה "אל ייברא, כי כולו שקרים". מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את האמת, השליך אותה ארצה לעולם הזה, וברא את האדם.
יש הרבה שאלות על המדרש. למה אמרה מדת האמת שכולו שקרים, ולמה מידת החסד שהוא גומל חסדים – האם אין אנשים שאומרים אמת? האם אין אנשים שלא גומלים חסד? ובכלל, מה הענין שה' זרק את האמת ארצה? הרי גם אחרי כן היא תישאר קיימת… לכן צריכים לחשוב רגע על מהות העולם שלנו. האדמו"ר הזקן שואל: אם הקדוש ברוך הוא מחייה את העולם הזה בכל רגע, מדוע לכנות אותו בשם עולם השקר? התשובה היא שהשקר הוא שאיננו רואים איך הקדוש ברוך הוא מחייה פה את הכל בכל רגע. השולחן הזה הוא באמת אין ואפס, ומה יוצר אותו? דבר ה' שמחייה את העולם כל רגע ורגע. אפילו לפי המדע, כשאומרים שהשולחן עשוי מעץ אורן או מסנדוויץ' זה לא מדויק. הוא עשוי בעיקר מאטומים, שבעצמם מורכבים בעיקר מאויר. רק בגלל שהם נעים במהירות עצומה, היד לא יכולה להרגיש שיש פה משהו מאוד אוורירי. אך זה לא אמיתי, הכל "לופט גישפט" כמו שאומרים. העולם הוא בלוף אחד גדול!
זה מה שמידת האמת אומרת לקדוש ברוך הוא: העולם הזה, כל המהות שלו היא שקר. ברגע שיתגלה שהקדוש ברוך הוא מחייה את העולם כל רגע ורגע, יתברר שהעולם הוא אין ואפס, ואין מציאות זולתו. הוא מושך בחוטים והאדם כולו שקר, מכיוון שהוא חושב שהוא עושה משהו בעצמו!
מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את מידת האמת וזרק אותה לארץ. "ותשלך אמת ארצה". כאילו אומר למלאכים – אתם חכמים ורוחניים מאוד, אבל גם אתם ברואים מוגבלים. אתם חושבים שאמת שיורדת לעולם השקר כבר איננה אמת? דעו לכם שאני עומד לברוא אדם, ולהוריד אותו לעולם השקר הזה, כדי שיגלה בו את האמת. אמת שאינה יכולה לרדת לעולם השקר, שלא מסוגלת לשרוד במחיצת שקר, היא אמת מוגבלת. מתי האמת היא אמת לאמיתה? כשהיא יורדת לכאן, לעולם של העלם, הסתר ושחיתות, אגו, אינטרסים ומחלוקות – ובו היא נשארת אמת, בלי שיידבק בה מאומה מהשקר. רק אז היא אמת! הקדוש ברוך הוא השליך את האמת לארץ בשביל לגלות שהיא אמת אמיתית באמת. להיות אמיתי כשאין לידך שקר זו לא חכמה גדולה. ה' נתן לנו את העולם הזה, את הארץ, כדי שנוכיח שנשמות בעולם הזה, למרות שהן יכולות להידבק בשקר, בסופו של דבר מנצחות אותו.
• • •
לפני כמה שנים היה באמריקה סטודנט צעיר ממשפחה חילונית לגמרי, שהתחיל ברוך השם להתקרב ליהדות, להניח תפילין, לשמור שבת. אבא שלו לא היה כל כך מרוצה… כשהוא מצא את הציצית שלו, הוא פשוט קרע אותה לחתיכות. אז הבחור הזה החליט לברוח מהבית, אבל אבא שלו החביא לו את הדרכון. הוא הוציא דרכון חדש, ביקש מאנשים כסף וברח לארץ הקודש ללמוד בישיבה. אבא שלו עשיר מופלג, שכר בלשים שיחפשו אחריו, ולבסוף הם מצאו אותו. האבא הבטיח לו בטלפון שאם הוא יחזור הביתה, הוא יוכל לשמור מצוות והכל יהיה בסדר. הבן היה קשור להוריו, והחליט לחזור. הכל היה בסדר חודש־חודשיים. אחרי שלושה חודשים האבא החליט שהגיע הזמן לפעול. שבת אחת הבחור חזר מהתפילה מאוחר, האבא חיכה לו ליד הדלת ואמר לו: "איך אתה לא מתבייש מכך ששכחת שהיום יום ההולדת שלי?!". הבחור ענה, "אוי אבא, אני מצטער. אולי נרים כוסית לחיים?". האבא אמר: "זה בגלל שאתה חושב רק על עצמך, אתה רוצה רק את הכסף שלי!". "זה לא נכון", אמר הבחור, "אני רוצה להתקשר לקדוש ברוך הוא". – "אם כן, אז תביא לי את כרטיס האשראי שלך!". תבינו, זה בחור צעיר עם כרטיס אשראי של חצי מיליון דולר. הבן אומר לו: "אבא, בשבת אני לא יכול לגעת בו. אם אתה רוצה אתה יכול לקחת בעצמך". האבא צועק: "תביא לי את הטלפון שלך!" – "אבא, אני לא הולך עם זה בשבת, אם אתה רוצה תיקח בעצמך". האבא החליט ללחוץ את הילד עד הסוף: "אתה יודע שכל מה שיש לך שייך לי, אפילו המכנסיים. אז עכשיו תוריד את המכנסיים ותצא מהבית שלי!".
בית המשפחה נמצא ליד פארק גדול, עוברים בו המון אנשים ולצאת בלי מכנסיים היה גורם לו לבושה גדולה. אבל הילד ניגש לדלת בלי מכנסיים ומתכוון לצאת. עד שהאמא, שעמדה שם כל הזמן, אמרה לו: "אתה לא יוצא ככה מהבית!" – "אמא, אבא אמר לי לצאת, ואני עושה מה שאבא אומר, אפילו אם כל האנשים ברחוב יראו אותי ככה". האמא בוכה, "אל תצא". – "אמא, אבא אמר לי לצאת ואני יוצא". הוא כבר פתח את הדלת ואז אבא שלו נשבר ואמר לו להיכנס.
הבחור התייעץ איתי מה לעשות באותו שלב, ואמרתי לו שאם הוא כבר הלך עד הסוף, אז עד הסוף, שלא יוותר על כלום מההתחזקות שלו. בסופו של דבר ניגש האבא לבן ואמר לו "בוא נדבר כמו שני גברים: כמה כסף אתה רוצה בשביל להפסיק עם השטות הזו?" והבן ענה לו: "אבא אני לא רוצה שום דבר, רק לעבוד את השם, ומהיום אני גם מתחיל לגדל זקן".
עכשיו תגידו אתם, איפה האמת מתגלה – האם לא בבית של אותו בחור שמוכן לעזוב עושר, כבוד ולצאת לרחוב בלי מכנסיים, רק כי הקדוש ברוך הוא אמר שצריך לכבד את מה שאבא אומר?
• • •
הקדוש ברוך הוא השליך את האמת מהשמיים ואמר למלאכים: אתם לא מבינים מה זו אמת, לא כשאין לך ברירה אלא דווקא כשיש לך ברירה לברוח ממנה ולהידבק בשקר – ובכל זאת אתה מגלה את האמת ודבק בה, זוהי אמת. דווקא כשאתה חי בעולם הזה, בתוך השקר, ולא הופך להיות חלק ממנו. כשהקדוש ברוך הוא נעלם ומתחבא, ואתה לא מתרגש ולא מתבלבל אלא מגלה יותר ויותר את האמת שלך, לא רק שזוהי האמת, אלא 'אמת לאמיתו'. מלאך יכול לדעת לכל היותר את האמת, אבל רק יהודי שיודע למצוא את האמת גם במקום של שקר, יכול לדעת את האמת לאמיתה!

אהבת את המאמר? שתפו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך

מצאתם טעות בכתבה?

נשמח שתדווחו לנו וככה נוכל לתקן...

דילוג לתוכן