בס"ד

יום שישי, 12 אוגוסט, 2022
הכי עדכני
כמו קטטה

כמו קטטה

היה בחור שהיה מגיע פעם לשיעור שלי, במקור הוא היה קיבוצניק חילוני. פעם אחת, היינו תשעה אנשים וביקשנו ממנו שיצטרף לתפילה והוא לא הסכים בשום אופן. הוא היה מגיע ללמוד אתנו באופן קבוע, כל פעם שעה וחצי, אבל להתפלל – לא. כיום, הוא עם מעיל ארוך והבנות שלו ב'בית יעקב', אבל למה אז היה לו קשה להתפלל? כי ללמוד ולעשות מצוות מעשיות זה להתייחס לקדוש ברוך הוא בגוף שלישי, הוא נותר ברקע, אבל להתפלל זה לפנות אליו ישירות בתור 'אתה', וזה קשה יותר.
אנשים שנולדו דתיים כל כך מורגלים בזה, עד שהם לא קולטים את החוצפה – אדם קם בבוקר חצי ישן, ואומר לקדוש ברוך הוא: 'אתה'. כשאפגוש אדם מכובד, אומר לו: 'כבודו' או 'אדוני' ואילו לקדוש ברוך הוא – אתה! אולם מצד אחר, אם הקדוש ברוך הוא מרשה לי את זה, אם הוא אומר לי שמותר לי לעשות את זה –