בס"ד

יום שני, 15 אוגוסט, 2022
הכי עדכני
רוקדים עד התקרה

רוקדים עד התקרה

אנחנו עומדים בימי "בין המצרים" ועוד מעט יגיע "משנכנס אב, ממעטים בשמחה". מהמשפט הזה משמע שגם בחודש אב צריך להיות בשמחה, קצת פחות מבדרך כלל אבל בכל זאת – בשמחה. דיברנו כמה פעמים שאפשר להגיע לשמחה בקדושה רק כשאדם נותן מעצמו ויוצא מעצמו. אם מישהו דואג רק לעצמו, הוא מגיע להיפך השמחה. ומי שרוצה לצאת מכל המ